სალომე ბეზარაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

სალომე ბეზარაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

2023 წლის 29 მარტს, 16:00 საათზე თსსუ-ის ადმინისტრაციული კორპუსის (ვაჟა-ფშაველას გამზ. №33) სხდომათა დარბაზში შედგება სალომე ბეზარაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის – „ქ. თბილისის ატმოსფერული ჰაერის ჰიგიენური შეფასება და მისი მონიტორინგის სისტემის ოპტიმიზაცია“, საჯარო დაცვა საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად.

სამეცნიერო ხელმძღვანელები:

რევაზ კვერენჩხილაძე – მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი;

ლალი ბაქრაძე - თსსუ-ის კვების, ასაკობრივი მედიცინის, გარემოსა და პროფესიული ჯანმრთელობის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი, მედიცინის აკადემიური დოქტორი.


ექსპერტები:

თეა ქოჩორაძე-მარღიშვილი - თსსუ-ის ჯანმრთელობის ხელშეწყობის დეპარტამენტის ასისტენტ-პროფესორი, მედიცინის აკადემიური დოქტორი;

დავით გელოვანი - თსსუ-ის ეპიდემიოლოგიისა და ბიოსტატისტიკის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი, მედიცინის აკადემიური დოქტორი;

ინგა ღვინერია - მედიცინის აკადემიური დოქტორი.