სამაგისტრო ნაშრომების დაცვა

სამაგისტრო ნაშრომების დაცვა

2018 წლის 9-13 ივლისს, 12:00 საათზე, გაიმართება ფარმაციის ფაკულტეტის კურსდამთავრებულთა სამაგისტრო ნაშრომების დაცვა მაგისტრის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად.

მისამართი: თსსუ-ის IV სასწავლო კორსპუსი,V სართული