საარჩევნო კომისიის განცხადება

საარჩევნო კომისიის განცხადება

სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სტომატოლოგიისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფაკულტეტების სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარის არჩევნებისთვის რეგისტრაცია დაიწყება  2020 წლის 06 იანვრიდან 2020 წლის 06 თებერვლის ჩათვლით .

უნივერსიტეტის ადმინისტრაციული კორპუსის მე-2 სართული , 208-ე ოთახი, 12:00  საათიდან - 16:00  საათის ჩათვლით.

ტელ: 2 54 24 43.

მის: ვაჟა- ფშაველას # 33, 


წარსადგენი საბუთების ნუსხა: განცხადება, პირადობის ასლი, ცნობა აკადემიური თანამდებობის შესახებ, CV.