საარჩევნო კომისიის განცხადება

საარჩევნო კომისიის განცხადება

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარის არჩევნებისთვის კანდიდატთა რეგისტრაცია გაიმართება 2020 წლის 23 იანვრიდან-2020 წლის 23 თებერვლის ჩათვლით, თსსუ-ის ადმინისტრაციული კორპუსის მე-2 სართულის 208-ე ოთახში 12 საათიდან-16 საათამდე.

წარსადგენი საბუთების ნუსხა: განცხადება, პირადობის ასლი, ცნობა აკადემიური თანამდებობის შესახებ, CV.