საზაფხულო სტაჟირებაზე თურქეთში (სამსუნი, ერზრუმი) მიმავალ სტუდენტთა და რეზიდენტთა საყურადღებოდ!

საზაფხულო სტაჟირებაზე თურქეთში (სამსუნი, ერზრუმი) მიმავალ სტუდენტთა და რეზიდენტთა საყურადღებოდ!

2014 წლის 11 ივლისს 4 საათზე შედგება საინფორმაციო შეხვედრა ჯგუფის ხელმძღვანელებთან გამგზავრების საკითხებთან დაკავშირებით.

მისამართი: თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციული კორპუსი, სადისერტაციო დარბაზი (I სართული).