სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი აცხადებს ღია კონკურსს აკადემიური  თანამდებობების დასაკავებლად

სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი აცხადებს ღია კონკურსს აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად

სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი აცხადებს ღია კონკურსს აკადემიური  თანამდებობების დასაკავებლად მედიცინის,  მედიცინის და სტომატოლოგიის საერთაშორისო, სტომატოლოგიის, ფარმაციის, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის და ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტებზე.

საბუთები აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსში მონაწილეობისათვის მიიღება 2020 წლის 22 ივნისიდან 26 ივნისის ჩათვლით ყოველდღე, 10:00 სთ-დან 16:00 სთ-მდე თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციულ კორპუსში (თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ., 33, I სართული, ოთახი # 22).

ინფორმაცია საკონკურსო აკადემიური თანამდებობების, კონკურსის პირობებისა და კონკურსის ჩატარების წესის შესახებ განთავსებულია თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე - www.tsmu.edu

საკონკურსო აკადემიური თანამდებობები 

აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის ჩატარების წესი და საკონკურსო კომისიის მუშაობის რეგლამენტი 

დანართი 1

დანართი 2

დანართი 3 

სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში  აკადემიური თანამდებობების  დასაკავებლად  გამოცხადებულ ღია კონკურსში მონაწილე აპლიკანტები