სსიპ  - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს გამოკლებული წევრების (მედიცინის ფაკულტეტიდან, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფაკულტეტიდან და   ვლ. ბახუტაშვილის სახელობის სამედიცინო ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტიდან) არჩევნების შედეგი

სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს გამოკლებული წევრების (მედიცინის ფაკულტეტიდან, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფაკულტეტიდან და ვლ. ბახუტაშვილის სახელობის სამედიცინო ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტიდან) არჩევნების შედეგი

2021 წლის 23 ივლისს ჩატარდა სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს გამოკლებული წევრების (მედიცინის ფაკულტეტიდან, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფაკულტეტიდან და ვლ. ბახუტაშვილის სახელობის სამედიცინო ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტიდან) არჩევნები.

- სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტიდან აკადემიურ საბჭოში წევრად არჩეულ იქნა: 
         თინათინ ჩიქოვანი;

- სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფაკულტეტიდან აკადემიურ საბჭოში წევრად არჩეულ იქნა:
         ეკატერინე მირველაშვილი;

- სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ვლ. ბახუტაშვილის სახელობის სამედიცინო ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტიდან აკადემიურ საბჭოში წევრად არჩეულ იქნა:
         ნინო ქიქოძე.

არჩევნების შედეგების ოქმი