სსიპ -თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ფარმაციის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის არჩევნების შედეგი

სსიპ -თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ფარმაციის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის არჩევნების შედეგი

2022 წლის  17 თებერვალს  სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში ჩატარდა ფარმაციის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის  არჩევნები.

არჩევნების შედეგი იხილეთ აქ.