სსიპ-თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ფიზიკური მედიცინის და რეაბილიტაციის ფაკულტეტის  დეკანის  არჩევნები

სსიპ-თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ფიზიკური მედიცინის და რეაბილიტაციის ფაკულტეტის დეკანის არჩევნები

სსიპ-თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ფიზიკური მედიცინის და რეაბილიტაციის ფაკულტეტის  დეკანის  არჩევნები.

     ·  არჩევნების ჩატარების  თარიღი: 2022 წლის 11 თებერვალი

   ·    არჩევნების ჩატარების   დრო: 09:00 - 18:00

არჩევნების ჩატარების ადგილი:  თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციული კორპუსი, I სართული, „საბჭოების სხდომათა დარბაზი“

სსიპ-თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის საარჩევნო კომისია