სსიპ- თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის  არჩევნების შედეგი

სსიპ- თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის არჩევნების შედეგი

2022 წლის 1 ნოემბერს სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში ჩატარდა  მედიცინის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის  არჩევნები.

არჩევნების შედეგები იხილეთ აქ.