სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის მედიცინისა და სტომატოლოგიის საერთაშორისო ფაკულტეტის დეკანის  არჩევნების შედეგი

სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის მედიცინისა და სტომატოლოგიის საერთაშორისო ფაკულტეტის დეკანის არჩევნების შედეგი

2022 წლის 19 დეკემბერს  სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში ჩატარდა  მედიცინისა და სტომატოლოგიის საერთაშორისო ფაკულტეტის დეკანის  არჩევნები.

არჩევნების შედეგი იხილეთ აქ