სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის რექტორის ბრძანება ახალი კორონავირუსის (COVID-19) შესაძლო გავრცელების პრევენციის მიზნით თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში საქმიანობის განსაკუთრებულ ღონისძიებათა განსაზღვრის შესახებ

სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის რექტორის ბრძანება ახალი კორონავირუსის (COVID-19) შესაძლო გავრცელების პრევენციის მიზნით თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში საქმიანობის განსაკუთრებულ ღონისძიებათა განსაზღვრის შესახებ

სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის რექტორის ბრძანება ახალი კორონავირუსის (COVID-19) შესაძლო გავრცელების პრევენციის მიზნით თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში საქმიანობის განსაკუთრებულ ღონისძიებათა განსაზღვრის შესახებ (12.03, 44/01).