სსიპ -  თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის საარჩევნო კომისიის განცხადება

სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის საარჩევნო კომისიის განცხადება

2024 წლის 16 თებერვალს ჩატარდება სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს არჩევნები.  

არჩევნები დაიწყება 09:00 საათზე და დასრულდება 18:00 საათზე.

არჩევნები ჩატარდება სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციულ კორპუსში, პირველ სართულზე, საბჭოების სხდომათა დარბაზში.