სსიპ   -   თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის საარჩევნო კომისიის განცხადება

სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის საარჩევნო კომისიის განცხადება


სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის საარჩევნო კომისიის

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

თსსუ-ის  აკადემიური საბჭოს არჩევნებში  საბჭოს წევრობის კანდიდატთა

რეგისტრაციის დასრულების შესახებ2024 წლის 9 თებერვალს, 16:00 საათზე დასრულდა თსსუ-ის აკადემიური საბჭოს წევრობის კანდიდატთა რეგისტრაცია.

თსსუ-ის აკადემიური საბჭოს წევრობის კანდიდატებად დარეგისტრირდნენ: 

მედიცინის ფაკულტეტი:

1. თინათინ ჩიქოვანი

2. მარინე გურგენიძე

3. მაია ხერხეულიძე

სტომატოლოგიის ფაკულტეტი:

1. დეა ვადაჭკორია

2. რამაზ ორჯონიკიძე

3. ლია სანოძე

ფარმაციის ფაკულტეტი:

1. ეკა ეკალაძე

2. დალი ბერაშვილი

3. ალიოშა ბაკურიძე

საზოგადოებრვივი ჯანდაცვის ფაკულტეტი:

1. თეა ქოჩორაძე

2. შალვა ზარნაძე

3. მარინა გიორგობიანი

4. ეკატერინე მირველაშვილი

ფიზიკური მედიცინის და რეაბილიტაციის ფაკულტეტი:

1. არჩილ უნდილაშვილი

2. ზეინაბ სოფრომაძე

3. მარინა ტუღუში

მედიცინისა და სტომატოლოგიის საერთაშორისო ფაკულტეტი:

1. ლუიზა გაბუნია

2. გაიანე სიმონია

3. რემა ღვამიჩავა

4. მამუკა ბოკუჩავა

თსსუ -ის ვლ. ბახუტაშვილის სახელობის სამედიცინო ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტი:

1. ნინო ქიქოძე

თსსუ-ის იოველ ქუთათელაძის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტი

1. ნინა ვაჩნაძე

2024 წლის 16 თებერვალს ჩატარდება სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს არჩევნები. არჩევნები დაიწყება 09:00 საათზე და დასრულდება 18:00 საათზე.

არჩევნები ჩატარდება სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციულ კორპუსში, პირველ სართულზე, საბჭოების სხდომათა დარბაზში.