სსიპ-თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის საარჩევნო კომისიის განცხადება

სსიპ-თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის საარჩევნო კომისიის განცხადება

2024 წლის 26 თებერვალს 16:00 საათზე დასრულდა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრობის კანდიდატთა რეგისტრაცია.

თსსუ-ის წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრობის კანდიდატთა სია იხილეთ აქ