სსიპ -თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სტომატოლოგიის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის არჩევნების შედეგი

სსიპ -თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სტომატოლოგიის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის არჩევნების შედეგი

2022 წლის  22 ნოემბერს სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში ჩატარდა სტომატოლოგიის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის  არჩევნები.

არჩევნების შედეგი იხილეთ აქ.