სსიპ-თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობით საბჭოში მედიცინის ფაკულტეტიდან გამოკლებული წევრების ვაკანტურ ადგილებზე არჩევნების შედეგი

სსიპ-თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობით საბჭოში მედიცინის ფაკულტეტიდან გამოკლებული წევრების ვაკანტურ ადგილებზე არჩევნების შედეგი

2021 წლის 18 ნოემბერს ჩატარდა სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობით საბჭოში მედიცინის ფაკულტეტიდან გამოკლებული წევრების ვაკანტურ ადგილებზე არჩევნები. 

- სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტიდან წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრებად არჩეულ იქნენ:

მალვინა ჯავახაძე;

მაია მათოშვილი.

არჩევნების შედეგების ოქმი