სპეციალობის მაძიებელთა საყურადღებოდ!

სპეციალობის მაძიებელთა საყურადღებოდ!

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლების და უწყვეტი პროფესიული განვითარების ინსტიტუტის განცხადება

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი  სპეციალობის მაძიებელთა რეგისტრაციასა და მიღებას საექიმო სპეციალობების მიხედვით სარეზიდენტო პროგრამებზე გამოაცხადებს სარეზიდენტო პროგრამების რეაკრედიტაციის (საფუძველი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება #135/ნ, 08.04.09.) მიმდინარე პროცესის დასრულების შემდეგ მიღებული შედეგების მიხედვით 2020 წლის თებერვლის თვისთვის.