სპეციალობის მაძიებლების საყურადღებოდ!

სპეციალობის მაძიებლების საყურადღებოდ!

სპეციალობის მაძიებლების საყურადღებოდ!

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი

აცხადებს  საექიმო  სპეციალობის  მაძიებელთა რეგისტრაციას  

 შემდეგ საექიმო სპეციალობებში 

  1.    შინაგანი მედიცინა“ – საკონკურსო  ადგილი–5 (ქ.თბილისი);
  2.     ალერგოლოგია-იმუნოლოგია“ – საკონკურსო ადგილი – 3 (მათ შორის ერთი ადგილი გათვალისწინებულია სერტიფიცირებული ექიმებისათვის) (ქ.თბილისი);
  3.    ფიზიკური მედიცინა, რეაბილიტაციადაკურორტოლოგია– საკონკურსო  ადგილი– 2 (ქ.თბილისი);
  4.    „ჰემატოლოგია/ტრანსფუზიოლოგია“ – საკონკურსო  ადგილი – 2 (ქ.თბილისი);
  5.    „პედიატრია“ – საკონკურსო ადგილი – 4 (ქ.თბილისი);
  6.   „ბავშვთა ფთიზიატრია–პულმონოლოგია  - საკონკურსო  ადგილი – 2 (ქ.თბილისი);
  7.    ბავშვთა გადაუდებელი მედიცინა“  – საკონკურსო  ადგილი – 4  (ქ.თბილისი);
  8.    „საოჯახო მედიცინა“ - საკონკურსო  ადგილი – 8 (ქ.თბილისი);
  9.    „ფსიქიატრია“ - საკონკურსო  ადგილი – 5   (ქ.თბილისი);
  10.   „ნარკოლოგია“ – საკონკურსო   ადგილი – 2 (მათ შორის ერთი ადგილი გათვალისწინებულია სერტიფიცირებული ექიმებისათვის) (ქ.თბილისი);

    11. „მეანობა–გინეკოლოგია“ – საკონკურსო  ადგილი – 4 (ქ.თბილისი);

    12.  „უროლოგია“ – საკონკურსო  ადგილი – 3 (ქ.თბილისი);

    13. „გადაუდებელი მედიცინა“ - საკონკურსო  ადგილი – 5 (ქ.თბილისი);

    14. „კლინიკური ონკოლოგია“ – საკონკურსო  ადგილი – 3 (ქ.თბილისი);

    15. „ლაბორატორიული მედიცინა“ – საკონკურსო  ადგილი  – 12 (მათ შორის ერთი ადგილი გათვალისწინებულია სერტიფიცირებული ექიმებისათვის) (ქ.თბილისი);

სპეციალობის მაძიებელთა რეგისტრაცია დაიწყება 2018 წლის 17 მაისს 11.00 საათზე.

რეგისტრაცია და აქტივაცია (აქტივაციის ბმულზე გადასვლა) დასრულედება 24 მაისს 13.00 საათზე, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ვებ-გვერდის საშუალებით (www.tsmu.edu/registracia