სტომატოლოგიის ფაკულტეტის IX-X სემესტრის სტუდენტთა საყურადღებოდ!

სტომატოლოგიის ფაკულტეტის IX-X სემესტრის სტუდენტთა საყურადღებოდ!

2022 წლის 20 სექტემბერს, 10:00 საათზე თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში ჩატარდება  თსსუ-ის  საპატიო დოქტორის, სტომატოლოგთა საერთაშორისო კოლეგიის (ICD) მე-15 დეპარტამენტის რეგენტის, სტომატოლოგიის კლინიკა - სტუდია  ,,აპოლონიას“  ხელმძღვანელის  სერგეი რადლინსკის  ლექცია  “ კბილთა სისტემური ცვეთის პირდაპირი რესტავრაცია”.

მისამართი: ვაჟა-ფშაველას N 33, თსსუ-ის ადმინისტრაციული კორპუსი, პირველი სართული ,,სადისერტაციო დარბაზი“.