სტომატოლოგიის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა

სტომატოლოგიის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა

2018 წლის 27 ივნისს 17:00 სთ-ზე ჩატარდება სტომატოლოგიის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა

 

დღის წესრიგი:


1. სტომატოლოგიის ფაკულტეტზე V კურსის ქართულენოვანი და რუსულენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამების დამამთავრებელი გამოცდის შედეგები (მომხსენებელი_ სტომატოლოგიის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე, ასოცირებული პროფესორი . ყიფიანი);

2. 2017-2018 სასწავლო წელს სტომატოლოგიის ფაკულტეტზე გარე და შიდა მობილობის მინიმალური კომპეტენციის ზღვარის განსაზღვრისა და კონტიგენტის რაოდენობის შესახებ (მომხსენებელი_ სტომატოლოგიის ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი . მღებრიშვილი);

3. სადოქტორო კვლევის პროგრამისინფრაწითელი სპექტრული ანალიზის და ზრდის მარეგულირებელი ცილების როლი ჰემანგიომების დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის ალგორითმშიდამტკიცების შესახებ (სამეცნიერო ხელმძღვანელები: პროფესორი ზურაბ ვადაჭკორია და  პროფესორი დიანა ძიძიგური).

4. სიახლე პაროდონტის დაავადებების კლასიფიკაციაში. 2018 წლის 20 ივნისი, ამსტერდამი, ევროპის პაროდონტოლოგთა მე-9 კონფერენცია Eურო-პერიო-9 (მომხსენებელი_ პაროდონტოლოგიისა და ლორწოვანი გარსის დაავადებათა დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი . გოგიშვილი)

5. სხვადასხვა.