სტომატოლოგიის   ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა

სტომატოლოგიის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა

2018 წლის 26 დეკემბერს 16.00 სთ-ზე ჩატარდება სტომატოლოგიის 

ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა

დღის წესრიგი:


1. სტომატოლოგიის ფაკულტეტის საბჭოში თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ სტუდენტების დამტკიცების შესახებ (მომხს. სტომატოლოგიის ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი ს. მღებრიშვილი);

2. “სტუდენტთა აზრის” კვლევის შედეგები (მომხს. თსსუ ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი, პროფესორი ი. კვაჭაძე);

3. სტომატოლოგიის ფაკულტეტზე სასწავლო პროგრამაში ელექტიური საგნების შეტანის შესახებ (მომხს. სტომატოლოგიის ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი ს. მღებრიშვილი);

4. სტომატოლოგიის ფაკულტეტზე რიგგარეშე მობილობის შესახებ (მომხს. სტომატოლოგიის დეკანის მოადგილე, ასოც. პროფესორი ნ.ყიფიანი);

5. სტომატოლოგიის ფაკულტეტზე სტიპენდიატების შესახებ (მომხს. სტომატოლოგიის დეკანის მოადგილე, ასოც. პროფესორი ნ.ყიფიანი);

6. სხვადასხვა.