სტომატოლოგიის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა

სტომატოლოგიის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა

2019 წლის 27 მარტს 15:00 სთ-ზე ჩატარდება სტომატოლოგიის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა.

დღის წესრიგი:

1. სტომატოლოგიის ფაკულტეტის დებულებაში შესატანი ცვლილებების შესახებ (მომხს. სტომატოლოგიის ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი სამსონ მღებრიშვილი);

2. სტომატოლოგიის ფაკულტეტზე ზამთრის სესიების შედეგების შესახებ (მომხს.სტომატოლოგიის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე, ასოც. პროფესორი ნანა ყიფიანი);

3. ინფორმაცია სტომატოლოგიის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციისთვის მზადებასთან დაკავშირებით (მომხს. სტომატოლოგიის ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი სამსონ მღებრიშვილი);

4. სხვადასხვა