სტომატოლოგიის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა

სტომატოლოგიის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა

დღეს, 2019 წლის 8 მაისს, 15:00 საათზე ჩატარდება სტომატოლოგიის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა.

მისამართი: ვაჟა-ფშაველას N33, თსსუ-ის დამინისტრაციული კორპუსი ოთახი N122