სტომატოლოგიის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა

სტომატოლოგიის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა

2019 წლის 12 დეკემბერს 15 სთ-ზე ჩატარდება სტომატოლოგიის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა.

მისამართი: თსსუ-ის ადმინისტრაციული კორპუსი, 1 სართული, ოთახი N122.