სტომატოლოგიის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა

სტომატოლოგიის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა

2020 წლის 7 თებერვალს (პარასკევს) 16:00 საათზე, N122 ოთახში, ჩატარდება სტომატოლოგიის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა.