სტუდენტთა და რეზიდენტთა საყურადღებოდ!

სტუდენტთა და რეზიდენტთა საყურადღებოდ!

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის რექტორი, პროფესორი ზურაბ   ვადაჭკორია   2016    წლის 7 და 8 ივნისს 1500 სთ-დან 1800 სთ-მდე აგრძელებს შეხვედრების ციკლს თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტებთან და რეზიდენტებთან. შეხვედრებზე განიხილება უნივერსიტეტში აკადემიური პროცესის  მიმდინარეობისა და ადმინისტრირების თემები.

შეხვედრის მსურველთა რეგისტრაცია იწარმოებს თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში, ჯიმშერ არჩვაძესთან და ლელა მარგიანთან.

(ადმინისტრაციული კორპუსი, მესამე სართული, ოთახი №314, ტელ. 2 54 24 24).

რექტორის აპარატი