სტუდენტთა სოციალური დახმარების პროგრამა 2020

სტუდენტთა სოციალური დახმარების პროგრამა 2020

სტუდენტთა სოციალური დახმარების პროგრამა 2020 ითვალისწინებს სტუდენტთა სწავლის საფასურის ნაწილობრივ გადახდას.

რეგისტრაცია შეუძლია თსსუ-ის ყველა ფაკულტეტის სტუდენტს, რომელიც აკმაყოფილებს შემდეგი კრიტერიუმებიდან ერთ-ერთს, ან რამდენიმე კრიტერიუმს ერთად:

 • მრავალშვილიანი ოჯახის წარმომადგენელი სტუდენტი (ოთხი და მეტი შვილი);
 • მკვეთრად/მნიშვნელოვნად/ზომიერად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სტუდენტი;
 • დედ/მამით ობოლი სტუდენტი;
 • ორი და მეტი თსსუ-ის სტუდენტი ერთი ოჯახიდან;
 • სოციალურად დაუცველი სტუდენტი150 000-ზე მეტი ქულით.


რეგისტრაციისთვის საჭირო დოკუმენტაცია:

მრავალშვილიანი ოჯახების (ოთხი და მეტი შვილით)

 • პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა,
 • დედ-მამიშვილების დაბადების მოწმობის ასლები,
 • მშობლების პირადობის მოწმობის ასლები,
 • სტუდენტის ცნობა+GPA რეიტინგი,
 • ფოტოსურათი3/4.


მკვეთრად/მნიშვნელოვნად/ზომიერად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სტუდენტი

 • ცნობა სტუდენტის სტატუსთან დაკავშირებით+GPA რეიტინგი,
 • ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით,
 • ფოტოსურათი 3/4,
 • პირადობის მოწმობის ასლი.


დედ/მამით ობოლი სტუდენტი

 • ფოტოსურთი 3/4,
 • პირადობის მოწმობის ასლი,
 • დაბადების მოწმობის ასლი,
 • გარდაცვლილი მშობლის გარდაცვალების მოწმობა,
 • ცნობა დეკანატიდან სტუდენტის სტატუსის შესახებ+GPA რეიტინგი.

ორი და მეტი თსსუ-ის სტუდენტი ერთი ოჯახიდან

 • ფოტოსურათი 3/4,
 • პირადობის მოწმობის ასლები,
 • დაბადების მოწმობის ასლები,
 • მშობლების პირადობის მოწმობის ასლები,
 • ცნობა სტუდენტების სტატუსის შესახებ+GPA რეიტინგი.
 • სოციალურად დაუცველთა ფენის წარმომადგენლები
 • ფოტოსურათი 3/4,
 • პირადობის მოწმობის ასლი,
 • ცნობა სოციალურად დაუცველის სტატუსის შესახებ(ქულის მითითებით),
 • ცნობა სტუდენტის სტატუსის შესახებ+GPA რეიტინგი.


სტუდენტები ვისაც ჰყავთ ორი ან მეტი შვილი

 • ფოტოსურათი 3/4,
 • პირადობის მოწმობის ასლი,
 • შვილების დაბადების მოწმობის ასლები,
 • ცნობა სტუდენტის სტატუსის შესახებ +GPA რეიტინგი.


განცხადებას დაურთეთ თქვენი საკონტაქტო ნომერი.

განაცხადი და დოკუმენტაცია აუცილებლად წარმოადგინეთ Word-ის ფაილის ფორმით, წინააღმდეგ შემთხვევაში განაცხადი არ მიიღება.

დეტალური ინფორმაციისათვის მიმართეთ თსსუ-ის სტუდენტური თვითმმართველობის ვიცე პრეზიდენტს, ნინო სახანბერიძეს 555789494.

შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე რეგისტრაციის გავლა შესაძლებელი იქნება მხოლოდ online რეჟიმით.

ამისათვის აღნიშნული დოკუმენტაცია გადმოაგზავნეთ მეილზე: ninosakhanberidze@gmail.com

სათაურად მიუთითეთ: სოციალური დახმარების პროგრამა 2020.

ტექსტში აუცილებლად მიუთითეთ კრიტერიუმები, რომლებსაც აკმაყოფილებთ.

რეგისტრაციის ვადა:15.09.2020 - 30.09.2020