ტრენინგი - საპროექტო განაცხადის შედგენა

ტრენინგი - საპროექტო განაცხადის შედგენა

ჰორიზონტი ევროპა“ საქართველოს ეროვნულ ოფისთან თანამშრომლობითა და EU-Georgia Research and Innovation Cooperation-ის მხარდაჭერით იწვევს მკვლევარებს ტრენინგში „საპროექტო განაცხადის შედგენა“ მონაწილეობის მისაღებად.  

ტრენინგი განკუთვნილია იმ  მკვლევარებისათვის, ვისთვისაც მნიშვნელოვანია ევროკავშირის მიერ ინიცირებული პროექტების  განაცხადის მომზადების საკითხების ცოდნა. ტრენინგი ინტერაქციულია და მოიცავს პრაქტიკულ საკითხებსაც. 

ტრენინგს გაუძღვებიან მოწვეული ექსპერტები - მათიას ვურხი და ანელი როუზი.

ტრენინგი გაიმართება 2023 წლის 6-10 თებერვალს.  

დამატებითი ინფორმაციისა და რეგისტრაციისთვის ეწვიეთ ვებ-გვერდს.