ვალერი ახალკაცის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

ვალერი ახალკაცის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

2022 წლის 14 ივლისს, 16:00 საათზე თსსუ–ის ადმინისტრაციული კორპუსის (ვაჟა–ფშაველას გამზ.№33) სხდომათა დარბაზში შედგება ვალერი ახალკაცის სადისერტაციო ნაშრომის „მუხლის ართროფიბროზის სარეაბილიტაციო მართვა კორტიკოსტეროიდით ფონოფორეზისა და სტატიკური პროგრესირებადი მექანიკური დაჭიმვის ერთობლივი გამოყენებით“ საჯარო დაცვა მედიცინის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად.

სამეცნიერო ხელმძღვანელები:

მარინე მათოშვილი - ფიზიკური მედიცის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი, მედიცინის აკადემიური დოქტორი;

ელენე (დოდო) ქართველიშვილი - მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, ემერიტუსი.

ექსპერტები:

ზეინაბ სოფრომაძე - მედიცინის აკადემიური დოქტორი, თსსუ -ის სამედიცინო რეაბილიტაციის და სპორტული მედიცინის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი; 

ლევან შალამბერიძე - მედიცინის აკადემიური დოქტორი, აკადემიკოს ვ. წითლანაძის სახელობის რევმატოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრის რევმატოლოგი;

მიხეილ ზიმლიცკი - მედიცინის აკადემიური დოქტორი, „მედიქლაბჯორჯია“- ტრავმატოლოგი-ორთოპედი.