ვებინარების სერია Erasmus+ პროგრამის შესახებ

ვებინარების სერია Erasmus+ პროგრამის შესახებ

"შესაძლებლობების გაზრდის ერთიანი პროგრამის" ფარგლებში ("Unified Capacity Building Programme" associated with the "Feasibility Study to Assess Georgia’s Participation in the Erasmus+ Programme) და  Erasmus+ ეროვნულ ოფისთან თანამშრომლობით, ტარდება  Erasmus+ პროგრამის შესახებ გაცნობითი ვებინარების სერია.

ვებინარების მიზანია ინფორმირება პროგრამის სტრუქტურისა და პროგრამაში მონაწილეობის სარგებლის შესახებ. 

ვებინარები გაიმართება ქართულ და ინგლისურ ენებზე. 

მონაწილეობის მისაღებად საჭიროა რეგისტრაცია ბმულზე