ზაზა ლომინაძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

ზაზა ლომინაძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

2023 წლის 20 დეკემბერს, 16:00 საათზე თსსუ-ის ადმინისტრაციული კორპუსის (ვაჟა-ფშაველას გამზ. №33) სხდომათა დარბაზში შედგება ზაზა ლომინაძის სადისერტაციო ნაშრომის – „სისტემური ოქსიდაციური სტრესის, აორტის რიგიდობის მაჩვენებლების და სისხლის ანთებითი ინდექსების შორეული კარდიოვასკულური პროგნოზული მნიშვნელობა“, საჯარო დაცვა მედიცინის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად.

სამეცნიერო ხელმძღვანელი:

კახაბერ ჭელიძე - მედიცინის აკადემიური დოქტორი, თსსუ-ის შინაგან დაავადებათა #1 დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, პროფესორი. 

ექსპერტები:

მერაბ მამაცაშვილი - მედიცინის აკადემიური დოქტორი, შპს ადაპტის გენერალური დირექტორი

ზურაბ ფაღავა - მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, ნ. ბოხუას სახ. კარდიოვასკულური ცენტრის კარდიო-პულმონოლოგიური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, დირექტორის მოადგილე

არჩილ ჩუხრუკიძე - მედიცინის აკადემიური დოქტორი, თბილისის გულის ცენტრის გენერალური დირექტორი