ზოლტავ-იშტვან ზაბოს ლექციები თსსუ-ში

ზოლტავ-იშტვან ზაბოს ლექციები თსსუ-ში

2018 წლის 25 სექტემბერს, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში, ტირგუ-მურეშის უნივერსიტეტიდან (ტირგუ-მურეში, რუმინეთი) მოწვეული პროფესორი ზოლტავ-იშტვან ზაბო, მედიცინის და ფარმაციის ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის წაიკითხავს ლექციებს .“

25 სექტემბერს 9:45 საათი  „ნანოტექნოლოგიები - წამლის მიზანმიმართული სისტემები“,

27 სექტემბერს 9:45 საათი  „ქირალობის როლი ფარმაციაში“.

მისამართი : ვაჟა-ფშაველას #33, IV სასწავლო კორპუსი, IV სართული , სალექციო აუდიტორია # 1.