ზურაბ დაბრუნდაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

ზურაბ დაბრუნდაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

2024 წლის 26 აპრილს, 16:00 საათზე თსსუ-ის ადმინისტრაციული კორპუსის (ვაჟა-ფშაველას გამზ. №33) სხდომათა დარბაზში შედგება ზურაბ დაბრუნდაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის – „ხორხის კიბოთი დაავადებულ ავადმყოფებში პრე და პარატრაქეული მეტასტაზების განვითარების პროფილაქტიკა და მკურნალობა“, საჯარო დაცვა მედიცინის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად.

სამეცნიერო ხელმძღვანელი

კონსტანტინე მარდალეიშვილი - თსსუ-ის ემერიტუსი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი

ექსპერტები:

მიხეილ შავდია - თსსუ-ის ონკოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი, მედიცინის აკადემიური დოქტორი 

გიორგი ბაქრაძე - ნიუ-ვიჟენ უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, მედიცინის აკადემიური დოქტორი 

თეიმურაზ სინჯიაშვილი - ოტორინოლარინგოლოგი, ქირურგი, მედიცინის აკადემიური დოქტორი