ტაბუცაძე დიომიდე

ტაბუცაძე დიომიდე

•    საქართველოს ბავშვთა კარდიოლოგთა   ასოციაციის  ვიცე-პრეზიდენტი,

•    საქართველოს პედიატრთა აკადემიის გამგეობის წევრი,

•    საქართველოს ექიმთა ასოციაციის დირექტორთა საბჭოს წევრი,

•    სოციალური პედიატრიის დაცვის ფონდის ვიცე-პრეზიდენტი,

•    მედიცინის აკადემიური დოქტორი,

•    თბილისის       სახელმწიფო სამედიცინო          უნივერსიტეტის პედიატრიისა და ბავშვთა კარდიორევმატოლოგიის     სპეციალობების    სარეზიდენტო  პროგრამების   მოდულზე   პასუხისმგებელი     პირი.

აგლაძე ვაჟა ბარამია მიხეილ ბარბაქაძე გოჩაბაქრაძე აკაკი ბახუტაშვილი ზვიადიბოკუჩავა მანანა გაბაიძე თემურიგაგუა დავითიგეგეჭკორი მანანაზალდასტანიშვილი ნოდარიზიმლიცკი მიხეილიზოდელავა მამია თოთაძე ნინოკუზანოვი ივა (ივანე)მაისურაძე იოსებიმაჭარაშვილი ლაშა მესხი აპოლონნურალიძე კახაოკრიბელაშვილი ნინო ოკუჯავა მიხეილრამაზაშვილი მარინა ტაბუცაძე დიომიდეუნგიაძე ჯუმბერიფარღალავა ნუგზარქათამაძე ეკატერინექარაზანაშვილი გურამიქაჯაია სამსონიღოღობერიძე სიმონი ყამბარაშვილი ავთანდილიშალამბერიძე იამზეჩახუნაშვილი გიორგიჩუხრუკიძე არჩილი პაპასკირი დეაცაგარეიშვილი გიაცერცვაძე გიორგიცინცაძე ნანა წივწივაძე გიორგიჭედია სოფიოხარაბაძე კონსტანტინეხონელიძე ნატალიაჯაფარიძე შოთა