თოთაძე ნინო

თოთაძე ნინო

•  საქართველოს ნუტრიციოლოგთა ეროვნული ასოციაციის წევრი,

•  საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს ექსპერტი პედიატრი, ნუტრიციოლოგი,

• საქართველოს სახალხო დამცველის პრევენციული ჯგუფის ექსპერტი პედიატრი, ნუტრიციოლოგი,

• მედიცინის აკადემიური  დოქტორი,

• თბილისის   სახელმწიფო  სამედიცინო     უნივერსიტეტის ბავშვთა კარდიოლოგია - რევმატოლოგიის სარეზიდენტო  პროგრამის   მოდულზე   პასუხისმგებელი     პირი.

ნაკაშიძე ილიააგლაძე ვაჟა ბარამია მიხეილ ბარბაქაძე გოჩაბაქრაძე აკაკი ბახუტაშვილი ზვიადიბოკუჩავა მანანა გაბაიძე თემურიგაგუა დავითიგეგეჭკორი მანანაზალდასტანიშვილი ნოდარიზიმლიცკი მიხეილიზოდელავა მამია თოთაძე ნინოკუზანოვი ივა (ივანე)მაისურაძე იოსებიმესხი აპოლონნურალიძე კახაოკრიბელაშვილი ნინო ოკუჯავა მიხეილრამაზაშვილი მარინა ტაბუცაძე დიომიდეუნგიაძე ჯუმბერიფარღალავა ნუგზარქათამაძე ეკატერინექარაზანაშვილი გურამიქაჯაია სამსონიღოღობერიძე სიმონი ყამბარაშვილი ავთანდილიშალამბერიძე იამზეჩახუნაშვილი გიორგიჩუხრუკიძე არჩილი პაპასკირი დეაცაგარეიშვილი გიაცერცვაძე გიორგიცინცაძე ნანა წივწივაძე გიორგიჭედია სოფიოხარაბაძე კონსტანტინეხონელიძე ნატალიაჯაფარიძე შოთა