ოკუჯავა მიხეილ

ოკუჯავა მიხეილ

• საქართველოს რადიოლოგთა ასოციაციის გამგეობის წევრი,

•  ევროპის რადიოლოგთა ასოციაციის წევრი,

•  ევროპის ნევროლოგიის აკადემიის ნეიროვიზუალიზაციის პანელის წევრი,

•  საქართველოს სამედიცინო სპეციალობების ასოციაციის გამგეობის წევრი,

•  სამედიცინო რადიოლოგიის ს/კ ინსტიტუტის ნეიროდიაგნოსტიკის და ნეირომეცნიერების განყოფილების სამეცნიერო  ხელმძღვანელი.

•  მედიცინის მეცნიერებათა  დოქტორი,

•  თბილისის   სახელმწიფო  სამედიცინო     უნივერსიტეტის ნეიროქირურგიისა  და ნეირორადიოლოგიის სარეზიდენტო  პროგრამის   მოდულზე   პასუხისმგებელი     პირი.

ნაკაშიძე ილიააგლაძე ვაჟა ბარამია მიხეილ ბარბაქაძე გოჩაბაქრაძე აკაკი ბახუტაშვილი ზვიადიბოკუჩავა მანანა გაბაიძე თემურიგაგუა დავითიგეგეჭკორი მანანაზალდასტანიშვილი ნოდარიზიმლიცკი მიხეილიზოდელავა მამია თოთაძე ნინოკუზანოვი ივა (ივანე)მაისურაძე იოსებიმესხი აპოლონნურალიძე კახაოკრიბელაშვილი ნინო ოკუჯავა მიხეილრამაზაშვილი მარინა ტაბუცაძე დიომიდეუნგიაძე ჯუმბერიფარღალავა ნუგზარქათამაძე ეკატერინექარაზანაშვილი გურამიქაჯაია სამსონიღოღობერიძე სიმონი ყამბარაშვილი ავთანდილიშალამბერიძე იამზეჩახუნაშვილი გიორგიჩუხრუკიძე არჩილი პაპასკირი დეაცაგარეიშვილი გიაცერცვაძე გიორგიცინცაძე ნანა წივწივაძე გიორგიჭედია სოფიოხარაბაძე კონსტანტინეხონელიძე ნატალიაჯაფარიძე შოთა