ქათამაძე  ეკატერინე

ქათამაძე ეკატერინე

•  საქართველოს ანესთეზი-ლოგიისა და კრიტიკული მედიცინის საზოგადოების წევრი,

•  გადაუდებელი ქირურგიისა და ტრავმატოლოგიის ცენტრის ექიმი ანესთეზიოლოგი.

•  მედიცინის აკადემიური  დოქტორი,

• თბილისის   სახელმწიფო  სამედიცინო     უნივერსიტეტის ანესთეზიოლოგიისა და რეანი-მატოლოგიის სარეზიდენტო  პროგრამის   მოდულზე   პასუხის-მგებელი     პირი.

ნაკაშიძე ილიააგლაძე ვაჟა ბარამია მიხეილ ბარბაქაძე გოჩაბაქრაძე აკაკი ბახუტაშვილი ზვიადიბოკუჩავა მანანა გაბაიძე თემურიგაგუა დავითიგეგეჭკორი მანანაზალდასტანიშვილი ნოდარიზიმლიცკი მიხეილიზოდელავა მამია თოთაძე ნინოკუზანოვი ივა (ივანე)მაისურაძე იოსებიმესხი აპოლონნურალიძე კახაოკრიბელაშვილი ნინო ოკუჯავა მიხეილრამაზაშვილი მარინა ტაბუცაძე დიომიდეუნგიაძე ჯუმბერიფარღალავა ნუგზარქათამაძე ეკატერინექარაზანაშვილი გურამიქაჯაია სამსონიღოღობერიძე სიმონი ყამბარაშვილი ავთანდილიშალამბერიძე იამზეჩახუნაშვილი გიორგიჩუხრუკიძე არჩილი პაპასკირი დეაცაგარეიშვილი გიაცერცვაძე გიორგიცინცაძე ნანა წივწივაძე გიორგიჭედია სოფიოხარაბაძე კონსტანტინეხონელიძე ნატალიაჯაფარიძე შოთა