წივწივაძე გიორგი

წივწივაძე გიორგი

 •  საქართველოს რადიოლოგთა ასოციაციის  პრეზიდენტი,

•   ევროპის რადიოლოგთა ასოციაციის წევრი,

•   საქართველოს რესპირაციული ასოციაციის წევრი,  

•   საქართველოს ონკოლოგთა ასოციაციის წევრი,  

•   მედიცინის აკადემიური  დოქტორი,

•   აკად. ფრიდონ თოდუას სამედიცინო ცენტრი - კლინიკური მედიცინის ს/კ ინსტიტუტის გენერალური დირექტორი,

•  თბილისის   სახელმწიფო  სამედიცინო     უნივერსიტეტის  კომპიუტერულ - ტომოგრაფიული დიაგნოსტიკის სუბსპეციალობის   პროგრამის განხორციელებაზე  პასუხისმგებელი     პირი.

ნაკაშიძე ილიააგლაძე ვაჟა ბარამია მიხეილ ბარბაქაძე გოჩაბაქრაძე აკაკი ბახუტაშვილი ზვიადიბოკუჩავა მანანა გაბაიძე თემურიგაგუა დავითიგეგეჭკორი მანანაზალდასტანიშვილი ნოდარიზიმლიცკი მიხეილიზოდელავა მამია თოთაძე ნინოკუზანოვი ივა (ივანე)მაისურაძე იოსებიმესხი აპოლონნურალიძე კახაოკრიბელაშვილი ნინო ოკუჯავა მიხეილრამაზაშვილი მარინა ტაბუცაძე დიომიდეუნგიაძე ჯუმბერიფარღალავა ნუგზარქათამაძე ეკატერინექარაზანაშვილი გურამიქაჯაია სამსონიღოღობერიძე სიმონი ყამბარაშვილი ავთანდილიშალამბერიძე იამზეჩახუნაშვილი გიორგიჩუხრუკიძე არჩილი პაპასკირი დეაცაგარეიშვილი გიაცერცვაძე გიორგიცინცაძე ნანა წივწივაძე გიორგიჭედია სოფიოხარაბაძე კონსტანტინეხონელიძე ნატალიაჯაფარიძე შოთა