უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის კატალოგი
წიგნის მოთხოვნა

წიგნის მოთხოვნა

წიგნის მოსათხოვნად გთხოვთ შეავსოთ  ფორმა

სამეცნიერო მონაცემთა ბაზები


ღია წვდომის ელექტრონული წიგნები

ღია წვდომის ელექტრონული წიგნები

DOAB არის ღია წვდომის ელექტრონული წიგნების ბაზა. კოლექცია მოიცავს ყველა დისციპლინას, მაგრამ ყურადღებას ამახვილებს განსაკუთრებით ჰუმანიტარულ, სამართალსა და სოციალურ მეცნიერებებზე. DOAB-ის ყველა წიგნს აქვს სრული ღია წვდომის ლიცენზია, რაც მათ "უფასო გაზიარებას" ხდის.

ღია წვდომის წიგნების დირექტორია არის OAPEN Foundation-ის სერვისი.

MedicineNet

MedicineNet

MedicineNet არის  ჯანდაცვის მედიის გამომცემლობის  ელექტრონული კომპანია. რომელიც გვთავაზობს ადვილად წასაკითხად, სიღრმისეულ, ავტორიტეტულ სამედიცინო ინფორმაციას მისი ძლიერი, მოსახერხებელი, ინტერაქტიული ვებსაიტის საშუალებით. 

გამომცემლობა ProQuest-ის მულტიდისციპლინური ელექტრონული წიგნები

გამომცემლობა ProQuest-ის მულტიდისციპლინური ელექტრონული წიგნები

ProQuest Ebook Central არის მსოფლიოში წამყვანი გამომცემლობების 180 ათასზე მეტი დასახელების სხვადასხვა თემატიკის ელექტრონული წიგნების მონაცემთა ბაზა. გზამკვლევი

The New England Journal of Medicine (NEJM)

The New England Journal of Medicine (NEJM)

New England Journal of Medicine (NEJM) არის ყოველკვირეული ზოგადი სამედიცინო ჟურნალი, რომელიც აქვეყნებს ახალ სამედიცინო კვლევებსა და სტატიების მიმოხილვას.

PubMed

PubMed

PubMed 5 მილიონზე მეტი სამედიცინო და ბიოლოგიური პუბლიკაციების  ტექსტური მონაცემთა ბაზა, დოკუმენტირებულია დაახლოებით 3800 ბიოსამედიცინო გამომცემლობა. ყოველწლიურად PubMed-ის მონაცემთა ბაზა იზრდება 500 000 დოკუმენტით. 

Funding Institutional

Funding Institutional

მოიცავს ინფორმაციას ამა თუ იმ თემატიკაში გაცემული ჯილდოების, გრანტების და დაფინანსების შესახებ.  დაგეხმარებათ დროულად მოძებნოთ აქტიური, ზუსტი დაფინანსების შესაძლებლობები 3500-ზე მეტი სამთავრობო და კერძო დაფინანსების ორგანიზაციიდან.

ScienceDirect

ScienceDirect

Science Direct - წარმოადგენს ინგლისურ-ჰოლანდიური გამომცემლობის Elsevier-ის პლატფორმას. მოიცავს მულტიპროფილური თემატიკის 4247 აკადემიური ჟურნალს და 30311 ელ. წიგნს.

გზამკვლევი

HINARI

HINARI

HINARI დაფუძნებულია ჯანდაცვის საერთაშორისო ორგანიზაციის (WHO) მიერ განვითარებად ქვეყნებში ჯანდაცვის მართვის და ბიოსამედიცინო ლიტერატურის თავისუფალი გავრცელების მიზნით. მოიცავს 7000 დასახელების ჟურნალს 109 ქვეყნის მოქალაქეთათვის უფასო სრულტექსტოვანი წვდომის უზრუნველყოფით. HINARI - წარმოადგენს Research4Life -ის, კომპლექსური პროგრამის შემადგენელ ნაწილს. გზამკვლევი

MedPix

MedPix

MedPix® არის ღია წვდომის  სამედიცინო  სურათების და გრაფიკული გამოსახულებების მონაცემთა ბაზა, მოიცავს სამედიცინო სურათებს, სასწავლო მასალებს და კლინიკურ თემებს.  ინტეგრირებული გამოსახულებები და  ტექსტურ მეტამონაცემები მოიცავს 12,000-ზე მეტი  პაციენტის სამედიცინო შემთხვევის სცენარებს, 9,000 თემას და თითქმის 59,000 გრაფიკულ გამოსახულებას. ძირითადი სამიზნე აუდიტორიაა  ექიმები, ექთნები, ჯანმრთელობის სფეროში მომუშავე პროფესიონალები, სამედიცინო სტუდენტები  და მედიცინით დაინტერესებული ნებისმიერი  პირი.

BioOne

BioOne

200-ზე მეტი ცნობილი გამომცემლობების ელექტრონული ჟურნალები ბიოლოგიურ, ეკოლოგიურ და გარემოსდაცვით  მეცნიერებებში.


ციტირების ინდექსის დადგენა


Scopus

Scopus

53 მილიონი ჩანაწერი, 21 915 დასახელების გამოცემა, 5 000 გამომცემელი: Scopus - ეს არის რეფერირებული სამეცნიერო ლიტერატურის უმსხვილესი მონაცემთა ბაზა. ბრწყინვალე საშუალება მეცნიერული კვლევის მიმოხილვის, ანალიზისა და გათვითცნობიერებისთვის. Scopus გვაწვდის მსოფლიოში მეცნიერული კვლევების მიმოხილვით სურათს ისეთ სფეროებში, როგორიცაა ტექნოლოგიები, მედიცინა, ხელოვნება, სოციალური და ჰუმანიტარული დისციპლინები. მაქსიმალურად გამორიცხავს საჭირო მასალის ყურადღების მიღმა დატოვებას ძიების პროცესში. გზამკვლევი

ახალი წიგნები ბიბლიოთეკაში