ჩესტერის უნივერსიტეტის   დელეგაცია თბილისის  სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში

ჩესტერის უნივერსიტეტის დელეგაცია თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში

ჩესტერის  უნივერსიტეტთან  (დიდი  ბრიტანეთი)   თბილისის  სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი  აქტიურად  თანამშრომლობს.   ეს  თანამშრომლობა    2013  წლიდან   დაიწყო  პროექტის  MEDEA   საშუალებით და  შემდგომ,  2015  წლიდან  გაგრძელდა  ერაზმუს+ პროექტის  ფარგლებში. დასახელებული  პროექტების  ფარგლებში   ხორციელდება  გაცვლითი  პროგრამები,  რომლის  საშუალებითაც  თბილისის  სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის    სტუდენტები, მაგისტრანტები  და  დოქტორანტები,  აკადემიური  და  ადმინისტრაციული  პერსონალი  ჩესტერის  უნივერსიტეტში გადიან სტაჟირებას   და  კვალიფიკაციას  იმაღლებენ.

2019-2020 სასწავლო წლის დაწყებასთან  დაკავშირებით, თბილისის  სახელმწიფო  სამედიცინო  უნივერსიტეტს    სხვა  საერთაშორისო  პარტნიორებთან  ერთად,  ჩესტერის  დელეგაციაც  ეწვია. 

24 სექტემბერს გაიმართა ჩესტერის  უნივერსიტეტის  დელეგაციის სამუშაო შეხვედრა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ვიცე-რექტორთან, პროფესორ რიმა  ბერიაშვილთან. ჩესტერის უნივერსიტეტის  მხრიდან  შეხვედრას  ესწრებოდნენ  - პროფესორი  ჯონ ვილიამსი,  მედიცინის, სტომატოლოგიისა და სიცოცხლის მეცნიერებების ფაკულტეტის ასოცირებული დეკანი, ჩესტერის სამედიცინო სკოლის ხელმძღვანელი; და  ჯონათან ფრითჩარდი, ჩესტერის უნივერსიტეტის საერთაშორისო ცენტრის დირექტორი. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის მხრიდან  შეხვედრას ესწრებოდნენ  თსსუ-ის ფიზიკური მედიცინის და რეაბილიტაციის ფაკულტეტიის დეკანი, პროფესორი ლელა მასხულია; თსსუ-ის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის საერთაშორისო სკოლის დირექტორი,  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, მენეჯმენტის, პოლიტიკისა და ეკონომიკის დეპარტამენტის პროფესორი ლევან ბარამიძე; საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, მენეჯმენტის, პოლიტიკისა და ეკონომიკის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი ირინე ზარნაძე; რექტორის აპარატის უფროსი ირინა კაპეტივაძე;  სამედიცინო განათლების, კვლევის და სტრატეგიული განვითარების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე სალომე ვორონოვი; საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის წარმომადგენელი თინათინ კილასონია და ერაზმუს + ოფისის ინსტიტუციური კოორდინატორი ნინო კანდელაკი.

შეხვედრაზე განხილული იქნა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო პროგრამები, დაისახა ერთობლივი სამაგისტრო პროგრამების შემუშავების  და  ერაზმუს+ პროექტის ფარგლებში შემდგომი  თანამშრომლობის  პერსპექტივები.  ვიზიტის ბოლოს ბრიტანელმა  სტუმრებმა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის  წარმომადგენლები   ჩესტერის უნივერსიტეტში მიიწვიეს, რათა ადგილზე მოხდეს ერთობლივი საგანმანათლებლო პროგრამების განხილვა და არსებული  ურთიერთთანამშრომლობის გაღრმავება.