საჯარო ლექცია “ტვინის მეტყველებითი ფუნქციის ფიზიოლოგიური საფუძვლები

საჯარო ლექცია “ტვინის მეტყველებითი ფუნქციის ფიზიოლოგიური საფუძვლები

2022 წლის 28 ოქტომბერს სტუდენტური სამეცნიერო-კვლევითი კლუბის "ენდევორი" ორგანიზებით გაიმართა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ფიზიოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის, პროფესორ ირინე კვაჭაძის საჯარო ლექცია “ტვინის მეტყველებითი ფუნქციის ფიზიოლოგიური საფუძვლები", რომელსაც ესწრებოდნენ თსსუ-ის სტუდენტები და აკადემიური პერსონალი. 

ლექციამ მსმენელთა დიდი ინტერესი გამოიწვია. შეხვედრის დასასრულს გაიმართა დისკუსია.