თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი აქტიურადაა ჩართული COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის პროცესში

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი აქტიურადაა ჩართული COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის პროცესში

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტები, აკადემიური, ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალი, მოწვეული მასწავლებლები COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის დაწყების დღიდან აქტიურად არიან ჩართულნი ამ პროცესში, შედეგად, 2021 წლის 19 აგვისტოს მონაცემებით:

•         თსსუ-ის აკადემიური პერსონალი -  ვაქცინირებულია 95%-ზე მეტი;

•         თსსუ-ის მოწვეული მასწავლებლები  - ვაქცინირებულია 95%-ზე მეტი;

•         თსსუ-ის ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალი -  ვაქცინირებულია 90%-ზე მეტი;

•         თსსუ-ის საქართველოს მოქალაქეობის მქონე სტუდენტები - ვაქცინირებულია 80%-ზე მეტი.

ვაქცინაცია გრძელდება...

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი - უსაფრთხო უნივერსიტეტი