თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 29 დეკემბრის დადგენილება

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 29 დეკემბრის დადგენილება

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 29 დეკემბრის დადგენილება