თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის მოლეკულური და სამედიცინო გენეტიკის დეპარტამენტის სამეცნიერო წარმატება კონფერენციაზე - ნეიროგანვითარების იშვიათი გენეტიკური დარღვევების ინტერდისციპლინარული პერსპექტივების შესახებ

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის მოლეკულური და სამედიცინო გენეტიკის დეპარტამენტის სამეცნიერო წარმატება კონფერენციაზე - ნეიროგანვითარების იშვიათი გენეტიკური დარღვევების ინტერდისციპლინარული პერსპექტივების შესახებ

2023 წლის 20-21 აპრილს ამსტერდამში (ნიდერლანდები) ჩატარდა პირველი ევროპული სემინარი  ,,ნეიროგანვითარების იშვიათი გენეტიკური დარღვევების ინტერდისციპლინარული პერსპექტივები- EuroNDD“. ღონისძიების ორგანიზატორი იყო ევროპის იშვიათი მალფორმაციების სინდრომების, გონებრივი და სხვა ნეიროგანვითარების დაავადებების რეფერენს-ორგანიზაცია - ERN-ITHACA 

სემინარში მონაწილეობა მიიღეს და პოსტერული მოხსენებები წარადგინეს თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის მოლეკულური და სამედიცინო გენეტიკის დეპარტამენტის (ხელმძღვანელი - პროფესორი თინათინ ტყემალაძე)  დოქტორანტმა კახა ბრეგვაძემ და თსსუ-ის დიპლომირებული მედიკოსის ამერიკული პროგრამის კურსდამთავრებულმა ლუკა აბაშიშვილმა. 

ღონისძიებაზე თსსუ-ის წარმომადგენლებმა შემდეგი პოსტერული მოხსენებები  წარადგინეს: 

კახა ბრეგვაძე -,,კრეატინის პირველადი დეფიციტის სინდრომების დროს კლინიკური, ბიოქიმიური და გენოტიპ-ფენოტიპის კორელაციის მნიშვნელობა“, ლუკა აბაშიშვილი - ,,გენეტიკური ვარიანტების ინტერპრეტაციის მნიშვნელობა განვითარების დარღვევის მქონე პაციენტებში ორმაგი დიაგნოზის კონტექსტში“.