თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტთა და აკადემიური პერსონალის საყურადღებოდ!

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტთა და აკადემიური პერსონალის საყურადღებოდ!

 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის 2020 წლის 15 ოქტომბრის  N992045 და თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის რექტორის მოვალეობის შემსრულებლის 2020 წლის 16 ოქტომბრის N995952 ბრძანებები.

იხილეთ მინისტრის ბრძანება 

იხილეთ რექტორის ბრძანება

კორონავირუსთან დაკავშირებით მოქმედი უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილება

დამატებითი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ, მიმართოთ შესაბამისი ფაკულტეტის დეკანატს!