თინაზტეფეს უნივერსიტეტის პროფესორის ვიზიტი თსსუ-ში

თინაზტეფეს უნივერსიტეტის პროფესორის ვიზიტი თსსუ-ში

2024 წლის 3-7 ივნისს თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტს პროექტ Erasmus+ KA171 ფარგლებში ეწვია ქალაქ იზმირის (თურქეთი) თინაზტეფეს უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი ელიფ ებრუ ერმისი.

ვიზიტის ფარგლებში თურქმა პროფესორმა თსსუ-ის  სტუდენტებისთვის წაიკითხა ლექციები: შესავალი რადიაციულ ბიოფიზიკაში;  გამოსხივების ტიპები და დოზა; გამოსხივების ბიოლოგიური ეფექტი და მისი მოქმედების მექანიზმები უჯრედზე; სამედიცინო ვიზუალიზაციის მოწყობილობების მუშაობის ძირითადი მექანიზმები. 

თსსუ-ში პროფესორი ელიფ ებრუ ერმისი შეხვდა  ფიზიკის, ბიოფიზიკის, ბიომექანიკის და ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტის და პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების თანამშრომლებს,  საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის საერთაშორისო თანამშრომლობის განყოფილების ხელმძღვანელს, ასოცირებულ პროფესორ თინათინ კილასონიას და Erasmus+  პროგრამის ინსტიტუციურ კოორდინატორს ნინო კანდელაკს.  შეხვედრებზე მხარეებმა განიხილეს მომავალი თანამშრომლობის და სტუდენტების გაცვლითი პროგრამების განვითარების პერსპექტივები.