თსსუ-ის დელეგაციის ვიზიტი სასარის უნივერსიტეტში

თსსუ-ის დელეგაციის ვიზიტი სასარის უნივერსიტეტში

2024 წლის 12-18 მაისს, Erasmus + ის კრედიტ მობილობის პროგრამის ფარგლებში, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის დელეგაცია  ოფიციალური ვიზიტით იმყოფებოდა სასარის უნივერსიტეტში (იტალია).

დელეგაციის შემადგენლობაში შედიოდნენ: ონკოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, პროფესორი რემა ღვამიჩავა; ყბა-სახის ქირურგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი თეონა დანელია, თსსუ-ის ოდონტოლოგიის დეპარტამენტის ასისტენტ-პროფესორი ეკატერინე ბეშკენაძე;  ბავშვთა და მოზარდთა თერაპიული სტომატოლოგიის დეპარტამენტის ასისტენტ-პროფესორი თამარ სულაძე.

დელეგაციის წევრებს შეხვდნენ: სასარის უნივერსიტეტის ოდონტოლოგიის დეპარტამენტის პროფესორი ეგლე პატრიცია მილია, საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის,  მობილობისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ოფისის თანამშრომლები: კარლა ურგეღე და ანჯელა მარონგიუ და ERASMUS + ის პროექტის კოორდინატორი  ანდრეა ლედა.

ვიზიტის ფარგლებში თსსუ-ის დელეგაციის წევრებმა  წაიკითხეს ლექციები, ეწვივნენ სასარის უნივერსიტეტის კლინიკური ონკოლოგიის და სხივური თერაპიის და სტომატოლოგიის ფაკულტეტის დეპარტამენტებს. დაესწრნენ პრაქტიკულ მეცადინეობებს, იმსჯელეს სასწავლო კურიკულუმის თაობაზე. სტუდენტებსა და პროფესორ-მასწავლებლებს გააცნეს თსსუ-ის ოდონტოლოგიის დეპარტამენტის გამოცდილება სტუდენტთა ცოდნის შეფასებისა და ობიექტურად სტრუქტურირებული კლინიკური გამოცდის OSCE თაობაზე.