თსსუ-ის ფარმაციის ფაკულტეტის დეკანის შეხვედრა პირველსემესტრელებთან

თსსუ-ის ფარმაციის ფაკულტეტის დეკანის შეხვედრა პირველსემესტრელებთან

2018 წლის 8 და 10 ოქტომბერს თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ფარმაციის ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი დალი ბერაშვილი შეხვდა ფარმაციის ბაკალავრის ქართულენოვანი პროგრამის პირველი სემესტრის სტუდენტებს და პროგრამის შესახებ დეტალური ინფორმაცია გააცნო.

დეკანმა დაწვრილებით ისაუბრა შემდეგი საკითების შესახებ:

                    საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი

                    საგანმანათლებლო პროგრამის შინაარსი

                    სტუდენტის უფლებები

                    სტუდენტის ვალდებულებები

                    სტუდენტთა სემესტრული რეგისტრაცია

                    ფაკულტეტიდან ფაკულტეტზე გადაყვანა

                    სტუდენტის სტატუსის შეჩერება

                    სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტა 

                    სტუდენტის სასწავლო საქმიანობა

                    შეფასების კრიტერიუმები

                    სტუდენტური სტიპენდიები

                    სტუდენტების ჩართულობა სამეცნიერო კვლევით საქმიანობაში

                    სამაგისტრო  დაგაცვლითი პროგრამები

                    სტუდენტების დასაქმება

 

შეხვედრის ბოლოს სტუდენტებმა დასვეს შეკითხვები და მიიღეს დამატებითი  ინფორმაცია მათთვის საინტერესო საკითხებზე.