თსსუ-ის ვიცე-რექტორი , ასოცირებული პროფესორი ირაკლი კოხრეიძე გადაცემა მაესტროელებში

თსსუ-ის ვიცე-რექტორი , ასოცირებული პროფესორი ირაკლი კოხრეიძე გადაცემა მაესტროელებში